Informasjon om oss

Sommeren 2006 la vi om driften i gartneriet og tilbyr nå

1200 m2 til vinterlagring av båter.

Vi tar  opptak og sjøsetting på Haugland.

Vi tilbyr og bunnsmøring og polering.